RTSO

RTSO

Register Transport Security Officer (RTSO)

Registereigenaar/Gebruik RTSO®
Het BSC register Transport Security Officer (RTSO) is eigendom van Business Security Company BV (BSC). BSC heeft het beheer en toezicht op de uitvoering van het RTSO register reglement. De in dit register opgenomen personen mogen als bewijs daarvan de aanduiding RTSO® achter de familienaam voeren. Dit register Transport Security Officer (RTSO) kan worden geraadpleegd door personen, instellingen, organisaties en/of bedrijven die behoefte hebben aan professionele deskundigheid op dit vakgebied. Op verzoek kunnen wij u het volledige register reglement (RR-RTSO) en de bijbehorende gedragscode toezenden.

De aanvrager:
De Transport Security Officer moet voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in het RTSO register reglement.

Onder andere de navolgende opleiding- en/of ervaringseisen:
1. beschikt over het Basisdiploma beveiliging (Beveiliger2) of gelijkwaardig alsmede over minimaal 3 jaar aantoonbaar onafgebroken werkervaring of beschikt over het Diploma Particulier Onderzoeker of gelijkwaardig alsmede over minimaal 3 jaar aantoonbaar onafgebroken werkervaring;
2. beschikt over het certificaat Transport Security Officer van BSC;
3. beschikt over relevante werkervaring als Transport Security Officer/Security Escort zoals het uitvoeren van High Risk Transports voor High Value Theft Targeted (HVTT) cargo.

“Personen die de 2-daagse BSC training Transport Security Officer hebben gevolgd, kunnen worden opgenomen in het Register Transport Security Officer (RTSO®) bij de Stichting N’lloyd.”