Security Consultancy

Security Consultancy

SECURITY audit

Indien gewenst kan Business Security Company (BSC) uw supply chain risico’s in kaart brengen. Na een security audit (met “0” meting en review van bestaande veiligheidsmaatregelen) zal BSC een risicoanalyse (risk assessment) uitvoeren om de potentiële risico’s te identificeren en evalueren. Op basis van de risicoanalyse verstrekt BSC een adviesrapport met aanbevelingen ter beveiliging van uw warehouse facility of waarde transporten, rekening houdende met uw specifieke wensen. Desgewenst verzorgd BSC voor u de ontwikkeling en implementatie van diverse essentiële Organisatorische-, Bouwkundige-, Elektronische- en Reactieve (O-B-E-R) beveiligingsmaatregelen.

Secure warehousing or in-transit storage

De BSC security consultants zijn gespecialiseerd in het adviseren van beveiligingsmaatregelen m.b.t. de opslag en vervoer van zogenaamde High Value Theft Targeted cargo (HVTT). BSC kan de Logistic Service Provider (LSP) ondersteunen bij de security audit voor het verkrijgen van een TAPA Transported Asset Protection Association) certificeringen: ‘TAPA Facility Security Requirements FSR’, ‘TAPA Truck Security Requirements TSR’ of ‘TAPA Parking Security Requirements PSR”. Voorafgaand aan het certificatietraject kan BSC voor u een pre-audit uitvoeren. Deze GAP-analyse verstrekt de opdrachtgever inzicht in de maatregelen die nog aangepast dienen te worden om te voldoen aan de eerdergenoemde TAPA eisen.

Supply Chain Security

“Transport Security refers to measures to keep it’s passengers and employees save, to protect the carriers equipment, and to make sure other violations do not occur.”

Business Security Company (BSC) kan u ondersteunen v.w.b. de security van uw gehele supply chain. Supply chain security verwijst naar maatregelen om de beveiliging van de volledige keten vanaf de productie tot de aflevering bij de afnemer van uw producten te optimaliseren. Het is een combinatie van het traditionele supply-chain management met actuele beveiligingsvereisten die afhankelijk zijn van uw specifiek te lopen risico’s. Gezien de groei en complexiteit van supply chains worden bedrijven ook geconfronteerd met grotere veiligheidsrisico’s en compliance-uitdagingen.

BSC kan in elk van deze facetten, desgewenst in meer of mindere mate, behulpzaam zijn. Naast het uitvoeren van security audits kunt u hierbij onder andere denken aan het opstellen van (alarmopvolgings)procedures en training en screening van uw personeel. Ook kan BSC optreden als coördinator/liaison, namens de opdrachtgever, tussen de diverse betrokken partijen (stakeholders) in de supply chain; warehouse, distributeur, crossdock, transportbedrijf, Particuliere Alarmcentrale (PAC), Politie, etc.