GPS TRACKING & TRACING

GPS Tracking & Tracing

Business Security Company (BSC) maakt gebruik van onder andere navigatie- en communicatiemiddelen, camera- en geluidsapparatuur en mobiele GPS Tracking & Tracing volgsystemen desgewenst voorzien van Panic Button en/of ingebouwde microfoon.

Voor het beveiligen van personen, transporten en ladingen (over het algemeen high value cargo) is BSC voorzien van, in eigen beheer zijnde, diverse geavanceerde GPS Tracking & Tracing systemen (electronic freight security). Deze systemen zijn m.b.v. de uitgebreide software op vele manieren instelbaar, conform de wens van de klant. 

Vanaf het kantoor van BSC in Voorschoten kunnen deze gemonitord worden. Uiteraard kan dit ook via een particuliere alarmcentrale (PAC). Vanuit de beveiligde software van het systeem kunnen alarmmeldingen worden verstuurd naar door opdrachtgever te bepalen personen/bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld via SMS en/of email of middels een eigen, gebruiksvriendelijk programma op mobiel of computer. Voorbeelden van meldingen zijn:
– Wanneer het voertuig gaat bewegen of gestopt is (Start/Stop Notification)
– Wanneer het voertuig niet de vooraf vastgestelde route neemt (Route Deviation Alarm)
– Wanneer het voertuig een tevoren vastgestelde locatie betreedt of verlaat (Out-of-Geofence Alarm).

Vanuit de software van het GPS volgsysteem kan dagelijks, wekelijks of maandelijks automatisch een rapportage naar u worden gemaild. De betreffende software (platform) communiceert niet via het web doch rechtstreeks van de hardware naar de BSC server. Hierdoor is het systeem veilig m.b.t. het wederrechtelijk binnendringen van het geautomatiseerde systeem (hacken).

Ongeacht het feit of het te begeleiden voertuig (bus, vrachtwagen) voorzien is van een vast ingebouwd GPS volgsysteem, is het advies ook de lading te voorzien van een tracking systeem. Dit om de lading te allen tijde te kunnen blijven volgen.

Indien er sprake is van een security escort van BSC zal deze tevens voorzien zijn van het geavanceerd mobiel GPS Tracking & Tracing systeem. Voor grote projecten heeft BSC samenwerkingsovereenkomsten met verschillende leveranciers van de trackingsystemen.

Het implementeren van bovengenoemde GPS volgsystemen kan in sommige gevallen een financieel aantrekkelijk alternatief zijn. Zie hiervoor ‘BSC Transport Security Concept’ 

GPS Volgsysteem